مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPH

Horse Power Hour

اسب بخار (HPH) نام چند یکای توان است. این اصطلاح بخاطر تعریف‌های مختلفی که از آن موجود بوده، در علوم چندان بکار نمی‌رود. اسب بخار به عنوان مقیاسی از توان موتورهای درون‌سوز بیشتر در صنعت خودروسازی اصطلاحی رایج است. واحد توان در دستگاه SI وات است. یک اسب بخار بنابر تعاریف مشهور بین ۷۳۵.۵ تا ۷۵۰ وات است.
HPH
ارسال نظر

ارسال نظر