مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CODEC

‌Compressor Decompressor

كوتاه شده عبارت ‌Compressor/Decompressor‌ ، كدك فناورى است براى فشرده‌سازى و بازسازى داده ها.
كدك‌ها مى‌توانند در نرم‌افزار و یا سخت‌افزار پیاده شوند. برخى از كدك‌هاى مشهور كامپیوتر، ‌MPEG‌، ‌Indeo‌ و ‌Cinepak‌ است.
CODEC
ارسال نظر

ارسال نظر