مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNNL

مخفف عبارت PNNL

Pacific Northwest National Laboratory
آزمایشگاه ملی شمال غربی پاسیفیک مشهور...
BNL

مخفف عبارت BNL

Brookhaven National Laboratory
آزمایشگاه ملی بروکهیون مشهور به (BNL)...
NRC

مخفف عبارت NRC

Nuclear Regulatory Commission
کمیسیون ساماندهی هسته‌ای ایالات متحده...
LLNL

مخفف عبارت LLNL

Lawrence Livermore National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور مشهور به...
UCLA

مخفف عبارت UCLA

University of California, Los Angeles
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به...
BNCT

مخفف عبارت BNCT

Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به...
ITER

مخفف عبارت ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
راکتور گرماهسته‌ای آزمایشی بین‌المللی...
NIF

مخفف عبارت NIF

National Ignition Facility
تاسیسات ملی احتراق مشهور به (NIF) یک...