مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HBK

Heart Break Kid

فردی مشهور در ورزش کشتی کج، که اکثراً این فرد را با نام HBK و یا Shawn Michaels می شناسند.
HBK
ارسال نظر

ارسال نظر