مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEMA

National Electrical Manufacturers Association

انجمن ملی تولیدکنندگان برقی (تأسیس ۱۹۲۶) مشهور به، یک سازمان آمریکایی است که در زمینه استانداردهای مورد استفاده در صنایع، مهندسی، و پزشکی فعالیت دارد.
NEMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود