مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TMP/SMX

Trimethoprim Sulfamethoxazole

کوتریموکسازول (Co-trimoxazole) که به‌طور مخفف (TMP/SMX) نیز شناخته می‌شود، نوعی آنتی‌بیوتیک است که برای درمان انواع گوناگونی از عفونت‌های باکتریایی تجویز می‌شود. کوتریموکسازول در واقع از ترکیب دو آنتی‌بیوتیک تری متوپریم و سولفامتوکسازول (از گروه سولفونامیدها) به نسبت ۱ واحد تری متوپریم در برابر ۵ واحد سولفامتوکسازول تولید می‌شود. اَشکال دارویی این آنتی‌بیوتیک، به شکل تزریقی، قرص و شربت هستند.

TMP/SMX
ارسال نظر

ارسال نظر