مخفف کلمه TNG


( Tri Nitro Glycerine ) TNG نام داروئی به نام تری نیتروگلیسیرین، ضد آنژین صدری است. (نمونه‌ای از قرصهای زیر زبانی)
TNG

بازگشت به صفحه قبل