مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LD

مخفف عبارت LD

Laser Diode
لیزرهای دیودی نیم‌رسانا پرفروشترین نوع...
QZSS

مخفف عبارت QZSS

Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
JPA

مخفف عبارت JPA

Java Persistence API
یک استاندارد است که نحوه پیاده سازی ORM...
AEOI

مخفف عبارت AEOI

Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد...
TWM

مخفف عبارت TWM

Tehran Wagon Manufactoring
شركت واگن سازي تهران، در راستای توسعه و...