مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSRP

مخفف عبارت MSRP

Manufacturer's Suggested Retail Price
قیمت پیشنهادی شرکت تولید کننده کالا...
BMS

مخفف عبارت BMS

Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری...
SCVP

مخفف عبارت SCVP

Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر...
UST

مخفف عبارت UST

Underground Storage Tank
مخزن ذخیره سازی زیرزمینی (UST) در ایالت...
EO

مخفف عبارت EO

Ethylene Oxide
اکسید اتیلن یا اتیلن اکسید به انگلیسی...