مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JPA

Java Persistence API

یک استاندارد است که نحوه پیاده سازی ORM را در جاوا توضیح می دهد.
این استاندارد حاوی یک فایل PDF و یک فایل JAR است .
JPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود