مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NMS

Niroo Motor Shiraz

شرکت نیرو موتور شیراز
کارخانه موتور سازی در شیراز
NMS
ارسال نظر

ارسال نظر