مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICCID

Integrated Circuit Card ID

هر سیم کارت به طور بین‌المللی با ICC-ID (شماره کارت مداری بین‌المللی) شناخته می‌شود. ICCID در درون سیم کارت ذخیره می‌شود و همچنین بر روی بدنه سیم کارت در طی فرایندی به نام شخصی سازی چاپ یا حک می‌شوند.
ICCID
ارسال نظر

ارسال نظر