مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LM

Lumen

لومِن واحد اندازه‌گیری شار نوری است. لومن مقدار نوری است که از یک چشمهٔ نقطه‌ای به شدت یک کاندلا (شمع) داخل مخروطی به زاویهٔ رأس یک استرادیان پخش می‌شود.
LM
ارسال نظر

ارسال نظر