مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICH

IntraCerebral Hemorrhage

خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه ای از خونریزی داخل جمجمه است. این خونریزی می تواند در اثر صدمات ترومایی یا غیرترومایی ایجاد شود، مانند خونریزی از تومورها، همانژیوم، بیماران مبتلا به فشارخون بالا. در این خونریزی معمولا نواحی یکدست (هموژن) هایپردنس در داخل بافت مشاهده می شود. و پس از 24 ساعت توسط هاله ای از ادم وازوژنیک احاطه میشود، ادم وازوژنیک یکی از ادمهای مغزی است و در اثر افزایش نفوذپذیری عروق مغز به وجود می آید.
ICH
ارسال نظر

نظرات کاربران

محسن در 25 شهریور 1401 گفته:
خوب بود

ارسال نظر