مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IUGR

Intra Uterine Growth Restriction

محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR).
این محدودیت شرایطی را نشان می‌دهد که در آن جنین توانایی رسیدن به اندازه بالقوه ژنتیکی را به دست نیاورد.
IUGR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود