مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VANOS

مخفف عبارت VANOS

VAriable NOckenwellen Steuerung
زمان‌بندی متغیر میل‌سوپاپ در خودرو...
NSX

مخفف عبارت NSX

New, Sportscar, Experimental
عبارت NSX در خودرو به معنای ( جدید،...