مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSX

New, Sportscar, Experimental

عبارت NSX در خودرو به معنای ( جدید، خودروی اسپورت، تجربی ) می‌باشد.
NSX
ارسال نظر

ارسال نظر