مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBO

Chief Brand Officer

مدیر ارشد برند (CBO) یک عنوان تازه در سطح اجرایی شرکت، ابرشرکت، سازمان، یا مؤسسه است که معمولاً به مدیر عامل اجرایی یا هیئت مدیره گزارش می‌دهد و مسئول تصویر، تجربه و وعده‌های یک برند است. مدیر برند بر بازاریابی، تبلیغات، طراحی، روابط عمومی و خدمات مشتری نظارت می‌کند. برخی سازمان‌های معروف که این سطح اجرایی را پیاده‌سازی کرده‌اند شامل بسکین-رابینز، بل کانادا، سیتی‌گروپ، مک‌دونالد، دبلیودبلیوئی و متل هستند.
CBO
ارسال نظر

ارسال نظر