مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...
IPG

مخفف عبارت IPG

Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...
DRT

مخفف عبارت DRT

Demand Responsive Transport
حمل و نقل پاسخگو یا حمل و نقل پاسخگو به...
WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
ASPE

مخفف عبارت ASPE

Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...