مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GSP

Game Service Provider

GSP یا Game Service Provider به معنی شرکتی که خدمات گیمینگ ارائه می‌دهد.
GSP
ارسال نظر

ارسال نظر