مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASPE

Assistant Secretary for Planning and Evaluation

معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور خارجه (وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده)
ASPE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود