مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSPO

Professional Scrum Product Owner

ارزیابی سطح (PSPO I) برای هرکسی که می‌خواهد دانش خود را در مورد چارچوب اسکرام و توانایی پشتیبانی از ایجاد و تحویل ارزش تأیید کند، در دسترس است. افرادی که ارزیابی را پشت سر بگذارند، گواهینامه PSPO I معتبر صنعت را دریافت می کنند تا تسلط خود را بر محتوا نشان دهند.

گذراندن دوره الزامی نیست. در حالی که گذراندن دوره حرفه ای مالک محصول اسکرام به شدت توصیه می شود، اگر احساس می کنید از قبل سطح بالایی از دانش دارید، می توانید ارزیابی PSPO I را مستقیماً انجام دهید. ارزیابی PSPO I مبتنی بر حوزه‌های موضوعی مالک محصول حرفه‌ای اسکرام است. ارزیابی برای اطمینان از اینکه شما نقش مالک محصول را درک کرده اید و در نتیجه در سوالات و پاسخ های مورد نیاز آن به تفصیل توضیح داده شده است. بسیاری از سؤالات از آزمون‌دهنده می‌خواهد که در مورد معنی راهنمای اسکرام فکر یا تفسیر کند و/یا محتوایی را از حوزه‌های موضوعی PSPO اعمال کند و در برخی موارد تجربه خود را اعمال کند.
PSPO
ارسال نظر

ارسال نظر