مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FPS

Frame Per Second

FPS مخفف تعداد فریم تولید شده در ثانیه هست.
FPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود