مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UTC

Coordinated Universal Time

ساعت هماهنگ جهانی یا یوتی‌سی (UTC) یک استاندارد زمان اتمی برای تعیین ساعت‌ها و اختلافات زمانی در سراسر جهان است.

ساعت هماهنگ جهانی بیشتر از ۰٫۹ ثانیه با ساعت گرینویچ اختلاف ندارد و برای بسیاری از کاربردهای روزمره چنین اختلافی قابل صرف‌نظر کردن است.

هر منطقه زمانی از کرهٔ زمین با توجه به اختلاف مثبت یا منفی‌ای که با ساعت هماهنگ جهانی دارد تعیین می‌گردد. همچنین از ساعت هماهنگ جهانی در سرعت‌نگار خودروها در تریلی‌هایی که در اتحادیهٔ اروپا تردد می‌کنند، استفاده می‌شود.
UTC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود