مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAO

Chief Administrative Officer

مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های شرکتی برای سطوح رده بالای مدیریت شرکتی است که مسئولیت نظارت بر عملیات روزانه کسب و کار و نهایت عملکرد شرکت را بر عهده دارد. این سطح مدیریت که در صنایع گوناگون، هم در بخش ناسودبر و هم در بخش سهامی عام یافت می‌شود، شامل کارشناسانی است که به صورت حرفه‌ای نگه‌دارنده جوانب مختلف کسب و کاری که در آن فعالیت می‌کنند، هستند.
CAO
ارسال نظر

ارسال نظر