مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PVE

Player vs Environment

PvE مخفف عبارت Player vs Environment یا بازیکن در برابر محیط. در چنین حالتی بازیکنان با یک دیگر هم گروهی شده و در برابر هوش مصنوعی قرار می گیرند. بهترین مثال برای خوانندگان همان بخش زامبی سری کال آو دیوتی است که در آخر به دعوا با دوستان منجر می شود.
PVE
ارسال نظر

ارسال نظر