مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAT16

File Allocation Table 16

در تاریخ 14 آگوست سال 1984، آی بی ام PC AT را منتشر کرد که حاوی 20 دی وی دی دیسک سخت و PC DOS 3.0 بود. مایکروسافت MS-DOS 3.0 را به موازات معرفی کرد. آدرس های خوشه ای به 16 بیتی افزایش یافته است، که اجازه می دهد تا حداکثر 65،524 خوشه در هر جلد و در نتیجه، اندازه فایل های سیستم فایل بسیار بیشتر استفاده کند. با این حال، حداکثر تعداد مجاز بخش ها و حداکثر (پارتیشن، به جای دیسک) اندازه 32 مگابایت تغییر نکرده است. بنابراین، اگرچه آدرس های خوشه ای 16 بیت بود، این فرمت امروز به عنوان FAT16 شناخته نمی شود. یک نوع پارتیشن 0x04 این فرم FAT16 را با کمتر از 65536 بخش نشان می دهد (کمتر از 32 مگابایت برای اندازه بخش 512).
FAT16
ارسال نظر

ارسال نظر