مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OLS

Obstacle Limitation Surface

سطح محدودیت موانع
OLS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود