مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HACCP

مخفف عبارت HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point
روش تجزیه و تحلیل خطرو کنترل نقاط...
API

مخفف عبارت API

American Petrolume Institute
موسسه نفت و محصولات نفتی آمریکا این...
NIST

مخفف عبارت NIST

National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...
TCO

مخفف عبارت TCO

The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیسی:...
ASTM

مخفف عبارت ASTM

American Society for Testing and Materials
یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی...
MSRP

مخفف عبارت MSRP

Manufacturer's Suggested Retail Price
قیمت پیشنهادی شرکت تولید کننده کالا...
OHSAS

مخفف عبارت OHSAS

Occupational Health Safety Assessment Series
سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (OHSAS)...