مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FFP2

Filtering FacePiece 2

استانداردهای FFP استانداردهای فیلتر مکانیکی است که برای ماسک های تنفسی محافظ دارای گواهینامه اتحادیه اروپا استفاده می شود. فیلترهای استاندارد FFP برای محافظت در برابر ذراتی مانند ذرات گرد و غبار ، قطرات و ذرات معلق در هوا هستند.
FFP2
ارسال نظر

ارسال نظر