مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDH

مخفف عبارت SDH

‏Synchronous Digital Hierarchy
سلسله همگاه رقمی* یا چنانکه بیشتر مشهور...
شابک

مخفف عبارت شابک

شماره استاندارد بین‌المللی کتاب
شابک (ISBN)، سرنام عبارت شماره...
UTC

مخفف عبارت UTC

Coordinated Universal Time
ساعت هماهنگ جهانی یا یوتی‌سی (UTC) یک...
ISSN

مخفف عبارت ISSN

International Standard Serial Number
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...