مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CF

Center Forward

مهاجم نوک در بازی فوتبال
CF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود