مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TL

Target Language

زبان مقصد، زبان هدف
TL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود