مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVL

Approve Vendor List

وندور ليست مورد تأييد يا ليست منابع مورد تأييد
AVL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود