مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DTE

Data Terminal Equipment

DTE سرنام Data Terminal Equipment است. این عبارات برای نشان دادن پین های کانکتوریک دستگاه و جهت ارتباطی سیگنال در پین ها می باشند. معمولا کامپیوتریک DTE می باشد. در این استاندارد DTE از یک کانکتور 9 پین Female (یا 25 پین) استفاده می کند.
DTE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود