مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DCE

Data Communications Equipment

DCE مخفف Data Communications Equipment است. این عبارت برای نشان دادن پین های کانکتوریک دستگاه و جهت ارتباطی سیگنال در پین ها می باشند. معمولا دستگاه های دیگریک DCE می باشد. در این استاندارد DCE از یک کانکتور 9 پین Male (یا 25 پین) استفاده می کند.
DCE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود