مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
FUD

مخفف عبارت FUD

Fear, Uncertainty, Doubt
FUD نوعی فن تجاری به حساب می‌آید و در...