مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THU

Thursday

THU در تقویم به معنای روز پنجشنبه می‌باشد.
THU
ارسال نظر

ارسال نظر