مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TUE

Tuesday

TUE در تقویم به معنای روز سه‌شنبه می‌باشد.
TUE
ارسال نظر

ارسال نظر