مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MON

Monday

MON در تقویم به معنای روز دوشنبه می‌باشد.
MON
ارسال نظر

ارسال نظر