مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FRI

Friday

FRI در تقویم به معنای روز جمعه می‌باشد.
FRI
ارسال نظر

ارسال نظر