مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THE

Times Higher Education

تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای هفتگی در بریتانیا است که در خصوص اخبار و اطلاعات آموزش عالی می‌باشد. این نشریه مجله‌ای پیشرو و نخستین مجله دربارهٔ آموزش عالی و تحصیلات عالیه در بریتانیا است. نخستین شماره مجله تایمز هایر اجوکیشن در اکتبر ۱۹۷۱ منتشر شد.
THE
ارسال نظر

ارسال نظر