مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف W

West

غَرب یا باختر یکی از چهار جهت اصلی در جغرافیا است که در نقشه‌ها معمولاً در سمت چپ نقشه است. باختر محل فروشدن یا غروب خورشید و بنابراین جهت مخالف گردش زمین است. به هنگام ناوبری برای رفتن به سوی باختر باید سمت قطب‌نما را روی °۲۷۰ قرار داد.
W
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود