مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف N

North

شُمال (شِمال هم تلفظ شده) یا آپا یا اَپاختَر یا N، یکی از چهار جهت اصلی است.

در نقشه‌ها جهت شمال را همیشه به سوی بالای نقشه نشان می‌دهند.
N
ارسال نظر

ارسال نظر