مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DFD

Document Freedom Day

روز آزادی اسناد (DFD) روز جهانی برای آزادی مستندات است. این روز یک تلاش دسته جمعی برای آموزش عموم پیرامون اهمیت فرمت های مستندات متن باز و به طور کلی استانداردهای آزاد خواهد بود.
DFD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود