مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KK

Okay

کلمه KK بیشتر در گفتگوهای اینترنتی کاربرد دارد که به معنی اوکی می باشد.
KK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود