مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف کیان

كانون درستی و اخلاق پژوهش ایران

کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران از سوی گروه اخلاق اطلاعات انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور راه‌اندازی شده است.
کیان
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود