مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سامد

سامانه ارتباط مردم و دولت

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت
سامد
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود