مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAVA

National Anti-Vivisection Alliance

اتحادیه ملی ضد زنده‌شکافی (NAVA) یک تشکیلات بریتانیایی منسجم به منظور حمایت از حقوق حیوانات و جلوگیری از زنده‌شکافی آنها در تحقیقات پزشکی و داروسازی می باشد.

این تشکیلات به سال ۲۰۱۰ پی ریزی شد و به فعالیت در مسائلی مانند آموزش، اعتراض ضد زنده‌شکافی، لابی گری سیاسی و تحقیقات در جهت حذف و ممانعت از آزمایش روی حیوانات می پردازد.

NAVA تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مطالعات حیوانی و پرورش حیوانات بدین منظور انجام داده است. در سال ۲۰۱۰ گزارش محرمانه ای از قاچاق میمون ها از کارائیب جهت استفاده عمده در آزمایشگاه های آمریکا منتشرد شد و در این مورد سازمان حمایت از رفاه حیوانات آمریکا توانست دست کم ۱۳ مورد از مصادیق نقض آشکار حقوق حیوانات را گزارش نماید.

در سال ۲۰۱۰ گزارشی تحت عنوان به تولد برای مرگ در مورد پرورش بیگل ها که نوعی نژاد سگ می باشد، جهت آزمایش در لابراتورهای مارلان منتشر شد. این لابراتو، برای دیگر آزمایشگاه ها حیوان تأمین می کند. یافته های این گزارش توسط یکی از اعضای NAVA و به صورت مخفیانه تهیه شده بود. او عنوان کرده است که سگ ها در محل بسیار کثیف و مشمئزکننده که آغشته به ادرار و مدفوعشان بود نگهداری می شدند و بر پوست آنها آثار ضرب و شتم با چماق مشهود بود. وی می گوید:

یکی از پرسنل آنجا به سمت آغل سگ ها رفت، یکی از آنها را از زانو بلند کرد و نگه داشت و وقتی که حیوان تقلا می کرد تا خود را نجات دهد، او را با لگد می زد و از گلو بلند می کرد و می گفت: هنوزم می خوای تقلا کنی؟

در سپتامبر ۲۰۱۱، NAVA تماسهای بسیار زیادی را با دولت بریتانیا برقرار کرد و دولت را برای تعهد به کاهش استفاده از حیوانات در لابراتورهای کشور، تحت فشار قرار داد. طرفداران NAVA تظاهراتی را برای شروع مبارزه در خیابان داونینگ (خیابانی که پارلمان انگلستان در آن قرار دارد) بر پا کردند. تظاهر کنندگان در حالی که پرچمهایی ارغوانی رنگ (رنگ ارغوانی نماد مبارزه با زنده‌شکافی می باشد) حمل می کردند به سمت پارلمان رفتند و نامه اعتراض آمیز خود را به نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون تحویل دادند.
NAVA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود