مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف آ.پ

آموزش و پرورش

مخفف سازمان آموزش و پرورش
آ.پ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود